Thông báo

By Viet Tan Ho / 2020-05-09

Thầy Tạ Duy Thành nói chuyện vào lúc 3.00 pm 4/25

By Viet Tan Ho / 2020-04-26

Thông báo

By Viet Tan Ho / 2020-04-15

Thông báo

By Viet Tan Ho / 2020-04-12

Thông báo

By Viet Tan Ho / 2020-03-30

Bài viết của thầy Tạ Duy Thành

By Viet Tan Ho / 2020-03-30

Kính thưa tất cả ACE TSH. Cảm ơn mọi người đã hưởng ứng lời kêu gọi của tôi về việc Thiền và cầu nguyện trong những ngày vừa qua, cũng cảm ơn những đóng góp, những chia sẻ cũng như những câu hỏi và những đề nghị của ACE. Tôi không thể trả lời cho… Đọc tiếp »Bài viết của thầy Tạ Duy Thành

Liên Lạc

Viện Trường Sinh Học Dasira Narada
13671 Beach Blvd Suite B
Westminster, CA 92683
Điện Thoại: 714-897-4125

 

xin ủng hộ

Viện Trường Sinh Học Dasira Narada là một cơ quan 501(c)3 phi lợi nhuận. Mọi ủng hộ tài chánh của bạn hoàn toàn được khấu trừ thuế như luật pháp cho phép.

 

Viện Trường Sinh Học Dasira Narada is a 501(c)3 non-profit organization. Your donation is fully tax deductible as allowed by law. Our Federal ID is 45-3129927.