BUỔI LIVESTREAM NGÀY 13/6/2020 P.4

By Viet Tan Ho / 2020-06-13

Posted by Tạ Duy Thành on Saturday, June 13, 2020

BUỔI LIVESTREAM NGÀY 13/6/2020 P.3

By Viet Tan Ho / 2020-06-13

BUỔI LIVESTREAM NGÀY 13/6/2020 P.2

By Viet Tan Ho / 2020-06-13

Buổi livestream ngày 13/6/2020 p.1

By Viet Tan Ho / 2020-06-13

Ảo ảnh

By Viet Tan Ho / 2020-06-13

Ảo ảnh Không tức thị sắc, sắc thị không; Yêu thương, ganh ghét, mãi bềnh bồng. Tha thứ, hận thù, hơn kém mãi, Bao giờ thoát biển khổ mênh mông. Cuộc đời thế sự có mà không, Cớ sao ta cứ mãi phiền lòng. Đúng sai đâu giúp ai thành Phật. Phải trái, Chánh tà;… Đọc tiếp »Ảo ảnh

Thông báo

By Viet Tan Ho / 2020-06-13

Liên Lạc

Viện Trường Sinh Học Dasira Narada
13671 Beach Blvd Suite B
Westminster, CA 92683
Điện Thoại: 714-897-4125

 

xin ủng hộ

Viện Trường Sinh Học Dasira Narada là một cơ quan 501(c)3 phi lợi nhuận. Mọi ủng hộ tài chánh của bạn hoàn toàn được khấu trừ thuế như luật pháp cho phép.

 

Viện Trường Sinh Học Dasira Narada is a 501(c)3 non-profit organization. Your donation is fully tax deductible as allowed by law. Our Federal ID is 45-3129927.