Viet Tan Ho

Chơn Tâm, Giả Tâm.

Thương chào ACE TSH. Tôi đang sắp xếp thời gian để chúng ta lại gặp nhau trong buổi Livestream kế tiếp. Thời gian qua tôi hơi bận rộn, nên chưa thể làm Livestream được, tôi sẽ cố gắng dành thời gian sớm nhất để chúng ta gặp nhau và trả lời những câu hỏi. Trong khi chờ đợi, ACE đọc đỡ bài viết cho vui nhé.  TDT                                 Chơn Tâm, Giả… Đọc tiếp »Chơn Tâm, Giả Tâm.

Ảo ảnh

Ảo ảnh Không tức thị sắc, sắc thị không; Yêu thương, ganh ghét, mãi bềnh bồng. Tha thứ, hận thù, hơn kém mãi, Bao giờ thoát biển khổ mênh mông. Cuộc đời thế sự có mà không, Cớ sao ta cứ mãi phiền lòng. Đúng sai đâu giúp ai thành Phật. Phải trái, Chánh tà; nghiệp ngập sông. Phải trái, Chánh tà, Phật thành Ma, Tại sao điên đảo, mãi… Đọc tiếp »Ảo ảnh