Viet Tan Ho

Ảo ảnh

Ảo ảnh Không tức thị sắc, sắc thị không; Yêu thương, ganh ghét, mãi bềnh bồng. Tha thứ, hận thù, hơn kém mãi, Bao giờ thoát biển khổ mênh mông. Cuộc đời thế sự có mà không, Cớ sao ta cứ mãi phiền lòng. Đúng sai đâu giúp ai thành Phật. Phải trái, Chánh tà; nghiệp ngập sông. Phải trái, Chánh tà, Phật thành Ma, Tại sao điên đảo, mãi… Đọc tiếp »Ảo ảnh

CHUYỆN NGƯỜI ĐƯA ĐÒ.

Thưa ACE, hôm nay tôi tiếp tục câu chuyện về Người Đưa Đò, nhưng tôi lại chẳng thẩy phần trước tôi đã viết nó nằm ở chỗ nào cả, tôi chỉ mới biết về Facebook, nên không rành lắm, vậy chắc phải tốn công viết lại từ đầu vậy,              CHUYỆN NGƯỜI ĐƯA ĐÒ. Có một người cô gái đang đi trên đường, dọc theo một  con sông; bất chợt cô… Đọc tiếp »CHUYỆN NGƯỜI ĐƯA ĐÒ.