Viet Tan Ho

Chơn Tâm, Giả Tâm.

Thương chào ACE TSH. Tôi đang sắp xếp thời gian để chúng ta lại gặp nhau trong buổi Livestream kế tiếp. Thời gian qua tôi hơi bận rộn, nên chưa thể làm Livestream được, tôi sẽ cố gắng dành thời gian sớm nhất để chúng ta gặp nhau và trả lời những câu hỏi. Trong khi chờ đợi, ACE đọc đỡ bài viết cho vui nhé.  TDT                                 Chơn Tâm, Giả… Đọc tiếp »Chơn Tâm, Giả Tâm.