Cấp 1&2 khóa tháng 8/2019

By Viet Tan Ho / 2019-10-11

Cấp 1 khóa tháng 6/2019

By Viet Tan Ho / 2019-10-11

Thực hành thiền cấp 2 khoá tháng 10/2019

By Viet Tan Ho / 2019-10-11

Ca sĩ Ngọc Hạ 2018

By Yến Bùi / 2019-10-09

Ca sĩ Ngọc Hạ hát trong Sinh Nhật Sư Tổ Dasira Narada 2018

Lớp học Cấp 1 & 2 – ngày 7 – 12 tháng 10, 2019

By Yến Bùi / 2019-10-09

Các khoá học tháng 10, 2019

By Viet Tan Ho / 2019-10-08

*** Cấp 1 & 2: ngày 7 – 12 tháng 10, 2019 Giờ: 7 PM – 10 PM (ngày 7-11/10) và 5 PM – 9 PM (ngày 12/10) *** Cấp 3: ngày 12 tháng 10, 2019 Giờ: 10 AM – 4 PM *** Cấp 4: ngày 24 – 26 tháng 10, 2019 Giờ: 7 PM… Đọc tiếp »Các khoá học tháng 10, 2019

Liên Lạc

Viện Trường Sinh Học Dasira Narada
13671 Beach Blvd Suite B
Westminster, CA 92683
Điện Thoại: 714-897-4125

 

xin ủng hộ

Viện Trường Sinh Học Dasira Narada là một cơ quan 501(c)3 phi lợi nhuận. Mọi ủng hộ tài chánh của bạn hoàn toàn được khấu trừ thuế như luật pháp cho phép.

 

Viện Trường Sinh Học Dasira Narada is a 501(c)3 non-profit organization. Your donation is fully tax deductible as allowed by law. Our Federal ID is 45-3129927.