Tiếp tục ở nhà thiền vào lúc 3 giờ chiều mỗi Chủ Nhật cho đến khi có thông báo mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *