Viet Tan Ho

Bài viết của Thầy Tạ Duy Thành

Cái chết không quan trọng, Corona Virus cũng chẳng quan trọng; vì chúng ta và tất cả mọi người đang bệnh hay đang khỏe mạnh thì sớm hay muộn cũng đều phải chết cả. Điều cần biết là sau khi chết rồi có hết được đau khổ không. Điều quan trọng ở đây không phải là dịch bệnh mà là sự khổ đau. Chúng ta có dám khẳng định rằng… Đọc tiếp »Bài viết của Thầy Tạ Duy Thành