Viet Tan Ho

Ca sĩ Hương Thơ phỏng vấn Thầy Tạ Duy Thành

https://www.youtube.com/watch?v=1K02WUle0wA&feature=youtu.be (Thay Ta Duy Thanh 2018 part 1 of 4)https://www.youtube.com/watch?v=pZJmzYxq2pw&feature=youtu.be (Thay Ta Duy Thanh 2018 part 2 of 4)https://www.youtube.com/watch?v=0JjZyfZ5iWI&feature=youtu.be (Thay Ta Duy Thanh 2018 part 3 of 4)https://www.youtube.com/watch?v=zpG68agrMJ4&feature=youtu.be ((Thay Ta Duy Thanh_Thanh Dinh 2018 part 3 of 4)