Viet Tan Ho

Bài viết của thầy Tạ Duy Thành

Kính thưa tất cả ACE TSH. Cảm ơn mọi người đã hưởng ứng lời kêu gọi của tôi về việc Thiền và cầu nguyện trong những ngày vừa qua, cũng cảm ơn những đóng góp, những chia sẻ cũng như những câu hỏi và những đề nghị của ACE. Tôi không thể trả lời cho từng người nên tôi sẽ cố gắng viết những bài viết tổng hợp hy vọng… Đọc tiếp »Bài viết của thầy Tạ Duy Thành

Bài viết của Thầy Tạ Duy Thành

Cái chết không quan trọng, Corona Virus cũng chẳng quan trọng; vì chúng ta và tất cả mọi người đang bệnh hay đang khỏe mạnh thì sớm hay muộn cũng đều phải chết cả. Điều cần biết là sau khi chết rồi có hết được đau khổ không. Điều quan trọng ở đây không phải là dịch bệnh mà là sự khổ đau. Chúng ta có dám khẳng định rằng… Đọc tiếp »Bài viết của Thầy Tạ Duy Thành