Vài Nét về Viện Trường Sinh Học Dasira Narada

Viện Trường Sinh Học Dasira Narada đã được thành lập do một số thành viên kỳ cựu của môn Trường Sinh Học. Với mục đích thực hiện hoài bảo của Ngài Lạt Ma Tiến Sỉ Dasira Narada là người Tích Lan đã tìm ra cách để giải tỏa những đau khổ của con người. Trong tất cả những loại đau khổ thì bệnh tật là loại đau khổ mà hầu hết mọi người đều mắc phải. Ngài Lạt Ma Dasira Narada là người đã tìm ra một phương pháp rất khả thi có thể làm giảm đi và chấm dứt được những đau khổ của nhân loại. Và Viện Trường Sinh Học được thành lập để thực hiện mục đích cao đẹp đó. Viện Trưởng Viện Trường sinh Học Dasira Narada hiện tại là Thầy Tạ Duy Thành người đã gắn bó với môn Trường Sinh Học từ thập niên 80, người đã giúp đỡ rất nhiều đồng bào Việt Nam từ Nam ra Bắc. Sau khi sang định cư tại Hoa Kỳ, Thầy Tạ Duy Thành cũng mở những lớp giảng dạy và trị bệnh cho đồng bào Việt Nam và những người Ngoại Quốc; Thầy cũng đã từng đi nhiều nơi trên thế giới để mở những trung tâm Trường Sinh Học để giảng dạy và trị bệnh cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Thầy Tạ Duy Thành cũng đã đào tạo rất nhiều giảng viên để giảng dạy về môn Trường Sinh Hoc cho mọi người khắp nơi trên trái đất.

Viện Trường Sinh Học Dasira Narada là một cơ quan từ thiện vô vụ lợi, được chính quyền liên bang và tiểu bang của Hoa Kỳ cấp giấy phép chính thức hoạt động và được phép cấp giấy miễn trừ thuế cho những người có đóng góp để duy trì sự hoạt động của Viện Trường Sinh Học.

Mục đích chính của Viện Trường Sinh Học Dasira Narada là truyền bá môn học nầy đến cho tất cả mọi người không phân biệt màu da, sắc tóc, tôn giáo, để có dịp học hỏi, nghiên cứu, trước hết là để bảo vệ sức khỏe, chữa bịnh cho chính bản thân của mình, sau đó giúp trị bệnh cho người khác. Song song với việc truyền bá môn học, Viện còn mở cửa trị bệnh hằng ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: sáng từ 10 đến 12 giờ; chiều từ 5:30 đến 9 giờ tối cho tất cả mọi người.Trang Web nầy mở ra nhằm mục đích đón nhận ý kiến của tất cả mọi người trên tinh thần xây dựng, học hỏi, hầu thực hiện đạt được kết quả cao nhứt. Trên tinh thần đó, chúng tôi lần lượt đưa lên trang web này những nội dung hoặc kế hoạch cũng như những việc làm mà chúng tôi đã thực hiện. Bên cạnh đó Viện chúng tôi sẵn sàng đón nhận những thắc mắc cũng như ý kiến đóng góp xây dựng môn học này. Chúng tôi sẽ lần lượt giải đáp tất cả những câu hỏi của qúy vị gởi đến.

Kính mong qúy vị vui lòng đóng góp.
Trân trọng