Thông Tin

Viện Trường Sinh Học Dasira Narada

May 21, 2017

Lớp Học Cấp 3

Xin mời những học viên đã hoàn tất cấp 1 và 2 ngày 08 tháng 04 năm 2017 trở về trước đến tham dự lớp cấp 3 sẽ được tổ chức vào ngày:

Thứ bảy, 10 tháng 06 năm 2017

Từ 10 sáng đến 4 giờ chiều.

Mọi chi tiết xin liên lạc:

Cô Phan Ngọc Hiếu 714-944-8088

 

January 1, 2016

Lớp Học Cấp 3

Lớp học cấp 3 sẽ được tổ chức vào ngày thứ 7, 20 tháng 2 năm 2016, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Xin mời những học viên đã hoàn tất cấp 1 & 2 ngày 12 tháng 12 năm 2015 trở về trước đến tham dự lớp học nầy.

Mọi chi tiết xin liên lạc:

Cô Phan Ngọc Hiếu 714-897-4125

 

Top