̣Đang ở đây:: / / / Lớp Học Cấp 3
May 21, 2017

Lớp Học Cấp 3

Posted in: Lớp Học

May 21, 2017

Xin mời những học viên đã hoàn tất cấp 1 và 2 ngày 08 tháng 04 năm 2017 trở về trước đến tham dự lớp cấp 3 sẽ được tổ chức vào ngày:

Thứ bảy, 10 tháng 06 năm 2017

Từ 10 sáng đến 4 giờ chiều.

Mọi chi tiết xin liên lạc:

Cô Phan Ngọc Hiếu 714-944-8088

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top
%d bloggers like this: