̣Đang ở đây:: / / / THẦY TÔI
January 16, 2016

THẦY TÔI

January 16, 2016
[ Kính tặng THẦY Tạ Duy Thành ]

 

Sớm khuya chẳng quản nhọc nhằn
Bàn tay huyền diệu trị lành nỗi đau

Cho bao người bớt khổ sầu
Tâm từ như thể biển sâu khôn cùng

Tình thương nhân loại mênh mông
THẦY đem san xẻ với lòng từ bi

Bốn phương dong ruổi ngại gì
Những mong bể khổ vơi đi ít nhiều

Lời THẦY nhắn nhủ bao điều
Khuyên người mở rộng tình yêu với đời

THẦY như ánh đuốc sáng ngời
Đưa đường dẫn lối cho người thoát mê

Trần gian sớm ở tối về
THẦY đà sống vẹn mọi bề với tâm

Xả thân trong chốn bụi trần
Tâm lành hạnh thiện thập phần gương soi

Hiện thân BỒ TÁT trong đời
Cứu nhân độ thế rạng ngời tuổi tên

Nguyện cầu THẦY mãi bình yên
Cho đời được hưởng phước duyên lành này

Nhớ ơn ĐỨC TỔ sâu dầy
Đệ tử tâm nguyện bước THẦY xin theo

hn 01/2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top
%d bloggers like this: