̣Đang ở đây:: / / , Thông Báo / Lớp Học Cấp 3
January 1, 2016

Lớp học cấp 3 sẽ được tổ chức vào ngày thứ 7, 20 tháng 2 năm 2016, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Xin mời những học viên đã hoàn tất cấp 1 & 2 ngày 12 tháng 12 năm 2015 trở về trước đến tham dự lớp học nầy.

Mọi chi tiết xin liên lạc:

Cô Phan Ngọc Hiếu 714-897-4125

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top
%d bloggers like this: